Kuchnie KrakĂłw

STRONA G?ÓWNA.

homespacekontaktspacekontaktspacemapa strony

          

         Rozwi?zania kuchenne       na d?ugie lata - tylko u nas !

                                Zadzwo?, umów si? na spotkanie i sprawd? co mo?emy Ci zaproponowa? !

                          tel. -692182410- .

                   Zapraszamy równie? na nasz? now? stron?                  www.tylkokuchnie.pl


W „ Kuchnie-Kraków ” zajmujemy si? projektowniem i wykonaniem mebli kuchennych na terenie Krakowa i okolic .


Produkujemy meble w oparciu o materia?y i akcesoria wiod?cych firm europejskich,co daje naszym Klientom gwarancj? i satysfakcj? z u?ytkowania przez wiele lat !


Ka?de zamówienie traktujemy indywidualnie ! Fachowy pomiar,bezpo?rednia rozmowa z Wami  oraz prezentacja materia?ów  w trakcie spotkania pozwala nam wykona? projekt kuchni,która b?dzie optymalnie dopasowana do Waszych potrzeb ! Uwierz
cie nam – ka?dy chce mie? inn? kuchni? !


W swej ofercie posiadamy równie? sprz?t AGD, pomagamy w jego wyborze oraz bez
p?atnie montujemy . Od projektu, poprzez wykonanie a na profesjonalnym monta?u mebli i urz?dze? sko?czywszy.              W „Kuchnie-Kraków” jeste?my specjalistami od tej roboty !


Zapoznaj si? z nasz? ofert? w dzia?ach Kuchnie nowoczesne,Kuchnie Tradycyjne ,czy te? Szafy,garderoby,wn?ki . Je?li masz jakie? pytania,w?tpliwo?ci ...
Zadzwo?  0-692182410.    „Kuchnie-Kraków” to rozwi?zanie dla Ciebie !


                                                    Kuchnie, których w?a?nie poszukujesz !

 

kontakt

Andrzej Stasiecki
tel. 0-692182410
e-mail :
poczta@kuchnie-krakow.pl

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mog? stosowa? je te? wspó?pracuj?ce z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przegl?darce internetowej, w której otwierasz nasz serwis mo?esz zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies.

Korzystaj?c z tego serwisu bez zmiany ustawie? dotycz?cych cookies wyra?asz zgod? na ich u?ywanie i zapisywanie w pami?ci urz?dzenia. Wi?cej informacji znajdziesz w Polityce prywatno?ci.